«موارد قابل ذکر»

 1. دریافت نمایندگی و عاملیت از مجموعه هایی که محدودیتهای حفاظتی جهت عرضه و تبلیغات داشتند.
 2. دریافت مجوزها و تاییده های حفاظتی از مراجع ذیصلاح
 3. تحقیقات اولیه از بازار و مقایسه با رقبا
 4. طراحی پلن بازاریابی «2- رزومه بازاریابی»
 5. اجرای طراح های تبلیغات «3- رزومه تبلیغات»
 6. راه اندازی آزمایشی پرتال جامع ادوات ایمنی و امنیتی
 7. دامنه ir و بهره برداری پرتال
 8. تبلیغات در شبکه های اجتماعی «4- رزومه دیجیتال مارکتینگ»
 9. دریافت سایت لینک در کمتر از دو ماه
 10. راه اندازی باشگاه مشتریان و CRM
 11. قرارداد، مشاوره، مذاکره، بازدید، اندازه گیری و… در جهت فروش
 12. دریافت مجوزهای حفاظتی جهت عرضه محصولات برای هر مشتری
 13. تبدیل شدن به تنها مرجع عرضه محصولات در کشور
 14. عقد قرارداد با مشتریان داخلی و خارجی
 15. وصول مطالبات داخلی و خارجی
 16. استقبال عرضه کنندگان و مشتریان
 17. آنالیز و پایش دایمی داده ها   
 18. تکمیل دایمی سبد محصولات
 19. اصلاح و تسهیل فرایندها
 20. پس از ۳ سال هنوز تماسها ادامه دارد