آزمون درک موضوعی TAT

از این آزمون برای تکمیل و جمع بندی برانگیختگی تصویری استفاده می شود و شامل ۳۲ کارت است که با توجه به سن و جنسیت مصاحبه‌شونده تفکیک شده اند اما می توان از همه ی آنها نیز استفاده کرد. کارتها معمولا شامل تصاویر انسانها در شرایط مختلف است و برخی نیز شامل تصویر انسان نیست. از مصاحبه شوندگان خواسته می شود تا برای هر تصویر یک داستان دراماتیک بسازند شامل (در تحقیقات بازار از تصاویر مرتبط با محصول، برند، سازمان، استفاده کنندگان، مامور تحویل و... استفاده می شود تا ناخودآگاه جامعه نسبت به برند، محصول، بازار، رقبا و... بررسی شود. همچنین از مصاحبه‌شوندگان خواسته می شود داستانی مربوط به همین بازار، محصول یا برند بسازند):

 1. چه چیزی باعث این رویداد شده؟
 2. چه چیزی درحال رخ دادن است؟
 3. شخصیت‌ها چه احساس و فکری دارند؟
 4. نتیجه داستان چیست؟

این روش برای تحلیل ضمیر ناخودآگاه استفاده می شود و تحلیل آن توسط روانکاو انجام می شود. سیستم اجرا شامل موارد زیر است:

 1. برای هر کارت امتیاز جداگانه فرض می شود که خود شامل پارامترهای زیر است.
 2. بهتر است حداکثر از شش الی دوازده کارت متنوع استفاده شود.
 3. امتیاز دهی به پاسخها شامل پنج درجه از ۱- تا ۳ است.
 4. مصاحبه‌گر باید یک نفر باشد تا مطابق استانداردهای ذهنی او به همه امتیاز داده شود.
 5. تقریبا تمام پارامترهایی که در شرایط «مصاحبه» فرض می شود در اینجا نیز صادق است.
 6. پاسخ به کارتها بیانگر چیزیست که مصاحبه‌شونده میخواهد باشد نه آنکه فعلا چگونه است.

پارامترهای امتیاز دهی به هر کارت شامل موارد زیر است:

 1. توانایی طراحی کل داستان و سطح پیچیدگی و عمق آن.
 2. شرایط روحی آزمون شونده در کل مراحل داستان مثلا کنترل شخصی، پریشانی عاطفی، اعتماد به نفس، انگیزه و... یعنی نوع لحن و احساس داستان‌سرا.
 3. راه حل ارائه شده در کل داستان.
 4. توجه به نتیجه گیری و پایان داستان در سطح کوتاه‌مدت یا بلندمدت یعنی افق دید مصاحبه‌شونده چقدر است.
 5. زمانی که مصاحبه‌شونده برای بیان هر بخش از داستان صرف می کند که نشان از اهمیت آن موضوع است.
 6. میزان همزادپنداری مصاحبه‌شونده با یکی از کاراکترهای موجود در تصویر.
 7. میزان و نحوه روابط اجتماعی در کارتهایی که چند کاراکتر دارد.

بر اساس نظریات: شاکتر، گیلبرت، وگنر، منشا، دزموند، موری، اندرسون، وینسنت، کرامر، وایلی، گروبر