خلاصه تکنیک های درگیری عاطفی

این موارد زیاد و پراکنده هستند اما اینجا بصورت یکپارچه بیان می شوند

  1. در طراحی وب‌سایت‌ها و تبلیغات باید دقت کرد که حس خوب به مشتری منتقل شود و شاداب باشد. بنابراین اصلاح رابط کاربری UI یک موضوع همیشگی است که با توجه به دریافت بازخورد از مشتریان اصلاح می شود.
  2. مشتری برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز در سایت و کانالهای عرضه نباید احساس خستگی کند. بنابراین باید سفر مشتری را در سایت بصورت مستمر پایش و گره ها را رفع کرد
  3. رنگهای وبسایت باید ترکیبی از رنگهای خنثی (یعنی سیاه و سفید) با مقدار بسیار کمی رنگهای اصلی و مکمل باشد. اینگونه مشتری از نظر بصری خسته نمی شود
  4. بهتر است نوشته ها با رنگ تیره و پس‌زمینه با رنگ روشن و خنثی باشد
  5. سعی کنید نوآوری در وب‌سایت‌ها و تبلیغات مکتوب را معطوف به تصاویر کنید نه نوشته ها. کسی که به مطالعه نوشته ها می پردازد به دنبال اطلاعات فنی است نه جلوه های گرافیکی
  6. در تمام مراحل ارتباط مشتری با شرکت، باید امکان ارتباط با کارشناس بصورت بسیار آسان فراهم باشد و کارشناس نیز به تکنیک های متقاعد سازی آشنا باشد. این در اصلاح تجربه مشتری UX بسیار مهم است و یک فرایندی همیشگی است.
  7. عواطف مشتری را با شرکت درگیر کنید. تبلیغات همراه با لبخند و شادی، برنامه های مسئولیت اجتماعی و فعالیتهای خیریه، تخفیفات تقدیری برای مادران و پدران و دختران و پسران، تقدیر از خریداران اصلی، و...
  8. تبلیغات باید به نحوی باشند که هم متقاعد کنند و هم حس خوبی به مشتری بدهند که البته رابطه احساسی برای به خاطر سپاری مهمتر است. مثلا یخچالی که با فضای بزرگ خود (حل مشکل) باعث خوشحالی خانواده ای شاد (حس خوب) می شود.

بر اساس نظریات: گورهان، پریستر، ایگلی، چایکن، مک‌فیل، متسون، جانسون، استوارت، کوهن، فام، آندراد، جونتاس، پردو، زیمانسکی، هنراد، آنریدو، آیزند