اثر پردازش سیال

این تکنیک اکثرا در تبلیغات استفاده می شود و به شرح زیر است:

  1. هرچه پردازش یک تصویر در ذهن راحت تر باشد، بیشتر آشنا به نظر می رسد
  2. تکرار مواجهه با یک تصویر باعث آسان شدن پردازش آن در ذهن می شود.
  3. هرچه مواجهه شخص با پدیده ای بیشتر باشد، احتمالا به آن بیشتر علاقمند می شود
  4. اگر یک محصول بیش از اندازه غیرعادی باشد، مشتری به سراغ رقبا می رود. این موضوع در تحقیقات نوآوری حائز اهمیت است
  5. انتخاب فونت که آسان خوانده شود بسیار مهم است
  6. از نظر مخاطبین، متنی که رنگ و کنتراست خواناتری داشته باشد درست تر است
  7. گفتار طنز برای مخاطبین جذابتر است
  8. متون ساده بهتر از متون ادبی و سخت در حافظه می مانند
  9. مخفف هایی که خواندن آنها راحت تر است بهتر در ذهن مخاطب می نشینند

بر اساس نظریات: آلتر، اوپنهایمر، ژاکوبی، دالاس، ویتسلی، راک، کولان، لینز، زیش، برون، مارش، نیول، توپولینسکی