تحقیقات بازاریابی

با تحقیقات بازار متفاوت است و از طریق جمع‌آوری داده ها بوسیله ابزارهایی مانند مشاهده حضوری، نظرسنجی، ثبت شکایات، داده های آماری از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ، شبکه های اجتماعی، بررسی میزان فروش پس از تبلیغ، تست های A&B، ارتباط قوی با توزیع کنندگان، آموزش پرسنل سازمان و انگیزه دهی به ایشان، تحلیل دایمی رقبا، اطلاعات دلتی، پنل های مشاوره مشتری، خرید اطلاعات، و راه های ابداعی انجام می شود. خروجی اصلی تحقیقات بازاریابی بر اساس میزان دیده شدن تبلیغ یا آگاهی از برند، میزان جمع آوری سرنخ، و میزان تاثیر بر فروش کالا (تعدادی یا ریالی) سنجیده می شود. این داده ها در سامانه «هوش بازاریابی» برای تصمیم گیری های مدیریتی ثبت می شود و این سامانه در اکثر مواقع با CRM ادغام می شود. این فرایند شامل دو بخش

  1. جمع آوری داده های جدید
  2. آنالیز داده های قبلی

می شود که هردو باید مستمرا وجود داشته باشند. در هر مرحله می توان از ماتریس های SWOT و SEM استفاده کرد که معمولا در سامانه های رایانه ای بصورت اتوماتیک انجام می شود.

بر اساس نظریات: کاتلر، کوشی، جها، برنز، باش