تقسیم بندی بازار هدف

برای هر نوع فعالیت تحقیقاتی، ابتدا باید مشخص کرد که قصد فعالیت در چه جامعه ای را داریم. در تمام تقسیم بندی های بازار باید ابتدا دادگاه ها جمع آوری شده و بازار بر مبنای آنالیز نیازهای مشتریان که توسط شرکت قابل برآورده سازی است انجام شود (یعنی بازاری را انتخاب کنید که بتوانید نیازهای مشتریان را در آن برآورده کنید پس باید بدانید که مشتری چه می خواهد و شما چکار می توانید برای رفع آن نیاز بکنید. تولید یک محصول و سپس بازاریابی برای آن غلط است و تولید باید بعد از نیازسنجی بازار هدف انجام شود).

استراتژی های تقسیم بندی بازار به روشهای زیر است:

  1. همگانی و بدون تقسیم بندی برای محصولات عمومی
  2. متمرکز بر روی یک جامعه هدف با نیازهای شناسایی شده
  3. متمرکز بر روی دو یا چند دسته از مشتریان که نیازهای آنها قبلا تشخیص داده شده
  4. مشتری کاملا سفارشی یعنی تولید و عرضه مطابق دریافت سفارش مثلا ماشین سازی صنعتی.

انتخاب یکی از این استراتژی ها بر مبنای منابع شرکت، تنوع محصول، چرخه عمر محصول، ویژگی های بازار، و فعالیت رقابتی انجام می شود. در تقسیم بندی بازار مصرف، شناسایی نیازهای مشابه بین مشتریان که قابل تامین بوده و سود قابل قبولی داشته باشد اهمیت دارد. انواع تقسیم بندی مخاطبین بازار می توان به نسل یا سن، فرهنگ، آنلاین یا آفلاین، جغرافیا، نگرش، حسابگری، خریداران مناسبتی، خریداران احساسی، جستجوگری، تحصیلات، جنسیت و... نیز توجه نمود. مثلا می گوییم: کارمندان بیمه که اهل گردش در روزهای تعطیل هستند و بین ۵۰۰ هزار الی ۱ میلیون تومان برای شام هزینه می کنند به رستوران ما می آیند.

بر اساس نظریات: فرل، گینتر، دیکسون، فولرتون، کاکس، جونز، لاکلی، ویلسون، کانو، اسمیت