تحلیل سودآوری شرکت

این تحلیل بر مبنای پنج نیروی پورتر انجام می شود یعنی:

  1. راه های ورود تولیدکنندگان جدید به این بازار چقدر آسان است؟ اگر آسان باشد، باید سود را کم کنیم تا کسی رغبت نکند وارد بازار شود.
  2. تعداد مشتریان نسبت به فروشندگان چقدر است و اگر از ما خرید نکند چقدر ضرر می کنیم؟ مثلا در بازار قطعه سازی خودرو، قطعه سازان زیاد و خودروسازان کم هستند بنابراین خودروسازان به راحتی می توانند از ما نخرند. در این زمان قطعه سازان باید امتیازات زیادی به خودروساز بدهند که باعث کاهش سود ایشان می شود.
  3. تامین کنندگان مواد اولیه و خدمات چند شرکت هستند و آیا ما وابسته به چند شرکت محدود هستیم؟ اگر تعداد عرضه کنندگان کم باشد، ناچاریم به قیمتهای ناعادلانه در تامین مواد اولیه رضایت دهیم.
  4. تهیه محصول ما چقدر برای مشتری حیاتی است و چقدر باید امتیاز بگیرد تا از ما بخرد؟ اگر تامین آن محصول برای مشتری حیاتی نباشد و یا بتواند آنرا با محصول دیگری جایگزین کند، نمی توانیم سود قابل توجهی کسب کنیم و باید امتیازات زیادی به مشتری بدهیم تا خرید کند.
  5. رقابت بین تولیدکنندگان چقدر است؟ اگر بسیار شدید باشد، باید برای کسب مشتری از حاشیه سود خود کم کنند

بر اساس نظریات: پورتر، راینر، لوین، تانگ، گراندی