• کلیه اقلام عکاسی و فیلمبرداری
  • تجهیزات مونتاژ و ارتباطی
  • تجهیزات کامل انفرادی و کوهنوردی
  • کلیه تجهیزات کمپینگ
  • امکان تامین جیره کامل و تدارکات گروه ها
  • کیت کمکهای اولیه
  • لوازم مسیریابی و موقعیت یابی