• آموزش مدیریت کسب و کار به بزرگسالان
  • راه اندازی حلقه های خود اشتغالی
  • آموزش اصلاح الگور درآمد و هزینه خانوار
  • آموزش صورتهای سود و زیان
  • آموزش نحوه دریافت وام و جبران خسارات در بلایا
  • آموزش پورتفولیو
  • ایجاد تعاونی روستایی
  • آموزش و راه اندازی لجستیک و زنجیره تامین
  • آموزش نحوه مذاکره فروش و قیمت گزاری محصول
  • آموزش بازاریابی دیجیتال