1. کانال تلگرام: شامل تبیین استراتژی تولید محتوا، تنظیم تقویم تولید و درج پست در کانال، استفاده از UTM و لینک به لندینگ پیج اختصاصی، استفاده از استاندارد تولید محتوا، امکان فعال سازی رباتهای لینک شیشه ای و کامنت و لایک، تنظیم نام و بیوگرافی، تامین ممبر فیک برای آغاز، برنامه افزایش ممبر، پاسخگویی به دایرکت، آنالیز کانال و کاناهای مشابه، درج تبلیغ در سایر کانالها، آنالیز آمار دریافتی.
  2. کانال واتساپ: تشکیل کانال درصورت نیاز، اضافه سازی کاربران به کانال، تنظیم نام و بیوگرافی، لینک به سایت، استفاده از UTM و ساخت لندینگ پیج اختصاصی، تبلیغ کانال در سایت و سایر رسانه ها، تنظیم تقویم تولید و درج محتوا، حذف کاربران متخلف، تولید محتوا بر مبنای استراتژی و کمپین ها، پاسخگویی در دایرکت
  3. استاتوس واتساپ: همانند استوری های اینستاگرام و بر مبنای همان برنامه، ذخیره سازی مشتریان و افرادی که با آن شماره موبایل در ارتباط هستند و درخواست از ایشان برای ذخیره سازی شماره موبایل جهت مشاهده استاتوس ها، یکپارچگی درج استاتوس در تمام شماره های موبایل مجموعه جهت مشاهده حداکثری.
  4. پیام رسانهای ایرانی: افتتاح حساب در تمام پیامرسان های ایرانی برای زمان قطع ارتباط بین المللی، تنظیم بیوگرافی و نام و لینک برای آنها، ارسال لینک عضویت از طریق ارسال پیامک در مواقع قطع شبکه بین المللی، سایر موارد مشابه فوق.