1. آشنایی با فرایند عملکرد آنتی ویروسها و فایروالهای شبکه.
  2. تسلط کامل بر ابزارهای آنتی ویروس و فایروال Bit Defender (سایر آنتی ویروسها تفاوتهای جزئی دارند)
  3. آشنایی با فرایندهای Device Control و پالیسی های دسترسی کاربران.
  4. توانایی مسدود سازی پورتهای ورودی و خروجی نود ها.
  5. آپدیت دایمی آنتی ویروس.
  6. تامین نود اضافی برای آنتی ویروس و گسترش شبکه.
  7. توانایی گزارش گیری از آنتی ویروس و لاگ خوانی.
  8. آشنا به پروتکل های امنیت اطلاعات