1. توانایی تامین قطعات مطابق موارد فوق
  2. توانایی تعمیرات سخت افزاری
  3. توانایی راه اندازی، کنترل و محدود سازی
  4. آشنا به بایوس ها و توانایی کانفیگ آنها
  5. آشنا به فرایند برگزاری مناقصات و استعلام ها