1. آشنا به نصب ویندوز و لینوکس
  2. توانایی یافتن و دانلود درایورهای سخت افزار و نصب آنها
  3. نصب و کرک نرم افزارهای تخصصی و آشنایی با کاربری آنها
  4. توانایی شناسایی نرم افزارهای مورد نیاز سازمان با توجه به نیاز
  5. توانایی پیکربندی آنتی ویروس ناحیه یوزر