توجه: امکان توضیح برای برخی از موارد ذیل به دلایل خاصی وجود ندارد. (پروژه های حوزه IT در همان بخش ارائه شده اند)

 1. طراحی و پیاده سازی پلتفرم و سوپراپلیکیشن جامع آموزش پزشکی
 2. صادرات 170.000 دلار شیشه ضد گلوله به عراق
 3. تامین و نصب شیشه های ضدگلوله یکی از ساختمانهای وزارت نفت
 4. مذاکرات سامانه حرارت سنج مخازن پتروشیمی کاوه
 5. تعمیر دربهای ضد انفجار پالایشگاه ششم پارس جنوبی
 6. تولید دربهای ضدانفجار و ضدحریق کنداله سازی سیرجان–کیسون
 7. مقاوم سازی خودروهای حمل پول بانک مسکن
 8. ساخت و تجهیز خزانه بانک مهر اقتصاد
 9. ساخت خزانه برای بانک آینده
 10. ساخت خزانه برای بانک صادرات
 11. ضدگلوله سازی چندین خودرو یکی از مجموعه های نظامی
 12. تولید چندین کانتینر ضدگلوله یکی از مجموعه های نظامی
 13. تولید و نصب دربهای ضد گاز یکی از مجموعه های نظامی
 14. تامین چندین دستگاه سامانه های حرارتی و هدف یاب یکی از مجموعه های نظامی