1. مکان یابی جهت افتتاح فروشگاه
 2. تبلیغات منطقه ای
 3. اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی
 4. بررسی پارامترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه
 5. تامین نیروی انسانی و آموزش
 6. دریافت و اعطای نمایندگی
 7. دریافت مجوز های لازم و جواز کسب
 8. رعایت اصول قیمت‌گذاری در فروش محلی
 9. تامین امکانات مورد نیاز جهت رضایت مشتری
 10. تحقیق در مورد رقبا و شناسایی آنها
 11. راه اندازی جشنواره های فروش فصلی
 12. ثبت مشتریان منطقه ای و اعطای اشتراک
 13. راه اندازی اتوماسیون و انبار برای فروشگاه
 14. تعیین سطوح نیاز در انبار
 15. ایجاد فرایند لجستیک و زنجیره تامین فروشگاه