1. راه اندازی خدمات پس از فروش
 2. تجهیز و انبارداری انبار خدمات
 3. فراهم سازی بستر مالی خدمات در شرکت
 4. برنامه ریزی روزانه اعزام سرویسکاران
 5. آموزش فرایند به سرویسکاران
 6. آموزش ارائه خدمات به نمایندگی ها
 7. تامین قطعات نمایندگان
 8. تعیین تعرفه خدمات
 9. انجام نظر سنجی در محل مشتری
 10. گزارش دهی جهت اصلاح محصول
 11. مشخص سازی موارد گارانتی
 12. راه اندازی سیستم های موقعیت یابی برای سرویسکاران
 13. استفاده از سامانه های هدایت سرویسکاران
 14. هماهنگی حمل و نصب محصولات
 15. فرایند تامین و تعمیر و نگهداری تجهیزات واحد