تالیفات:

  1. «بازاریابی دیجیتال ، مفاهیم و زیرساخت ها» - الاحرار – 384 صفحه – چاپ 1 – 1395 – 1000 جلد - چاپ 2 – 1396 – 1000 جلد
  2. «درسهایی برای مدیران ، سنجش اثربخشی تبلیغات» - فاتحین شرق- 202 صفحه – 1396 – 1000 جلد

برخی مقالات تخصصی:

  1. ایمن سازی فرودگاه ها دربرابر حملات هوایی – پجاما 1396
  2. آشنایی با تجهیزات ضد شنود و جاسوسی – پجاما 1396
  3. مزیت سامانه های Xray ایرانی نسبت به نمونه های خارجی – پجاما 1396