شناخت اهداف موتورهای جستجو

همانطور که برای ما مهم است که مخاطبین بتوانند با سایت ما ارتباط خوبی برقرار کنند، موتورهای جستجو نیز سعی می کنند که بهترین محتوا را در اختیار مخاطبین خود بگذارند تا مخاطبین خود را از دست ندهند. برای این منظور معمولا موتورهای جستجو با پیش فرض های زیر عمل می کنند:

موتورهای جستجو به طور دایم سایتها را از طریق ربات های خود بررسی می کنند تا اگر مخاطب به دنبال مطلبی می گشت، نتایج قابل قبولی را به او ارائه کرده و او را راضی کنند.

برای موتورهای جستجو مهم است که مطلب خوانا و واضح باشد و این موضوع از طریق رفتار کاربران تشخیص می دهند. اگر کاربر پس از مطالعه یک سایت مجددا به سایتی دیگر مراجعه کند، مشخص است که سایت اولی برایش کافی نبوده است.

از نظر موتورهای جستجو، سایت هایی که مدت زیادی کاربر را درون خود حفظ می کنند مفیدتر هستند. سایتی که کاربران تنها چند ثانیه در آن می مانند مشخص است که ایرادی دارد بنابراین در نتایج جستجو تنزل می کند.

وقتی یک مقاله شامل تمام اصولی که در ادامه به آن پرداخته می شود باشد از نظر موتور جستجو مفید شناخته می شود. زیرا موتور جستجو توانسته مقاله ای را به مخاطب نشان دهد که به سوالات او پاسخ دهد و اینگونه مخاطب نیز از عملکرد موتور جستجو راضی است.

موتورهای جستجو سایت هایی را دوست دارند که باعث رنجش مخاطب نشود. مثلا از فونت های مناسبی استفاده کرده باشد و یا سرعت بارگذاری سریع داشته باشند.

 کل مقالات و آموزشهای مرتبط با سئو: آموزش جامع SEO