نقل قول از یک خبرگزاری دیگر

در بسیاری از موارد، رسانه های سعی می کنند برای افزایش اعتماد کاربران، به رسانه ای دیگر ارجاع دهند و بگویند که این خبر ناشی از منابع او است. در این مورد، مسائل زیر مطرح می شود:

  1. این شگرد معمولا برای استفاده از اطلاعات مخدوش که منبعی ندارند استفاده می شود. مثلا فرض کنید که یک رسانه نیاز به خبری دارد که واقعیت ندارد. در این زمان سفارش ساخت خبر را به یک خبرگزاری با سطح پایینتر از خود می دهد و سپس به خبری که او منتشر می کند ارجاع می دهد.
  2. معمولا رسانه ها سعی می کنند به رسانه های دیگری که نسبتا همسو با خودشان است ارجاع دهند. در بسیاری از موارد، حتی منبع تامین خوراک خبری و منابع مالی بین آن رسانه ها مشترک است و فقط اسامی مختلفی دارند. این رسانه ها ممکن است در کشورهای مختلف یا با زبانهای متفاوت فعالیت کنند اما همگی از یک بدنه ی واحد نشأت می گیرند.
  3. در زمانی که یک رسانه، خبری را به نقل از رسانه ای که در جهت مخالف قرار دارد نقل می کند، معمولا دست به کلاژ خبر می زند تا آنچه که دوست دارد را از آن خبر و در جهت تایید اهداف خود استخراج کند.