1. مشاوره و تعیین نقشه راه روستای طبر استان خراسان شمالی. «۹۶»
 2. کشف لوح سنگی در یکی از سایت های استان فارس و تحویل به مسئولین ذیصلاح «۹۵»
 3. بازدید و کشف سفال های قلعه سنگی دشت شوقان و برآورد قدمت «۹۶»
 4. شرکت در همایش مشترکات تاریخی ایران و جمهوری آذربایجان واقع در دانشگاه خزر باکو «۹۲»
 5. انجام فاز دوم نقشه برداری غار کرفتو بهمراه تیم جناب آقای دکتر افشار نژاد «۹۰»
 6. عکس برداری و ثبت سبک معماری مقبره کاوه آهنگر واقع در شهرستان چادگان استان اصفهان «۹۱»
 7. معرفی بافت تاریخی و برج گلی روستای آتشکوه جهت ثبت بعنوان میراث فرهنگی «۹۲»
 8. کشف پیه سوز مربوط به دوره مانایی در غار کرفتو و تحویل آن «۹۱»
 9. تصویربرداری و قدمت سنجی معبد اژدها در نزدیکی سلطانیه «۹۰»
 10. تصویربرداری و تولید ویدیو کلیپ برای فستیوال نجات تیمره - متولی کافه راک «۹۵»
 11. معرفی بسیاری از نقاط تاریخی کشور در شبکه های اجتماعی در قالب سری مقالات یک ایرانگرد «۸۹ – ۹۴»
 12. بسیاری موارد دیگر