تحلیل زنجیره ارزش

هر فرایندی که در سازمان رخ می دهد هزینه هایی دارد که در نهایت باعث تولید یک محصول می شود. اما باید سنجید که آیا این افزایش بهای تمام شده در آستانه رضایت مشتری است یا خیر. هدف از بررسی زنجیره ارزش کاهش هزینه تمام شده در حد رضایت مشتری ضمن افزایش کیفیت است. اکثر هزینه های یک محصول شامل پنج پارامتر زیر است:

 1. قیمت مواد اولیه و تهیه آن
 2. هزینه تولید شامل دستگاه ها و نیروی انسانی
 3. هزینه انبار و توزیع محصول تا زمانی که به دست مشتری برسد
 4. هزینه های بازاریابی و فروش
 5. خدمات پس از فروش
 6. اصلاح هرکدام از عوامل فوق باعث کاهش هزینه، کنترل قیمت، افزایش سود، افزایش کیفیت، و رغبت بیشتر مشتری برای خرید محصول می شود.

ابزارهای اساسی اصلاح زنجیره ارزش شامل هشت مورد زیر است:

 1. اصلاح عملکرد پرسنل سازمان و افزایش بهره‌وری از طریق آموزش و مدیریت صحیح
 2. توسعه تجهیزات و دانش سازمان از طریق تحقیق
 3. ساده و کوتاه سازی و یا حذف فرآیندهای اضافی در چرخه تولید، عرضه، و بازاریابی
 4. اصلاح فرایند تدارکات و خرید متریال و یافتن تامین کنندگان بهتر.
 5. کاهش ضایعات تولید
 6. تولید محصول به اندازه نیاز بازار و پرهیز از دپوی بی دلیل که باعث بلوکه شدن سرمایه می شود
 7. استفاده از روش کایزن یعنی اصلاح سریع اشتباهات
 8. کاهش زمان انتظار در بین ایستگاه های خط تولید.

این موارد مفصلا در مدیریت فرایند اشاره شده است و اینجا جنبه مرور دارد.

بر مبنای نظریات: پورتر، جرفی، مانوس، راتر، شوک، گرابان، پلنرت، اورزن، ماسیتلی