مدل جعبه سیاه

در مدل جعبه سیاه، تمرکز بر واکنش به اتفاقات بیرونی است و نمونه ای از آزمون عینی یعنی مشاهده رفتار مصرف کننده و ثبت آن بر اساس امتیاز از یک تا ده است که پس از چندین آزمایش به آنالیز آن می پردازیم. مثلا:

  1. مشتری کالا را دید - چهره اش به میزان سه از ده درهم فرو رفت
  2. مشتری کالا را تست کرد - صدای محصول به میزان هفت از ده باعث تعجب او شد
  3. و الی آخر.
  • توجه شود که آزمون گیرنده در تمام آزمون باید یک نفر باشد.

بر اساس نظریات: کوئر، ماتیس، پائولی، چاپمن، بانج، گلانویل، پارکر