رادار فناوری چیست؟

یکی از کاربردی ترین و ارزانترین راه حل ها برای شناسایی فناوری های نوظهور در شرکتهای تجاری است. شرکت‌ها برای آنکه بتوانند در بازار رقابتی دوام داشته باشند، باید همواره از فناوری های نوظهور اطلاع پیدا کنند. رادار فناوری یک رویکرد در تحقیق و توسعه سازمانی است و شامل موارد زیر است:

  1. شناسایی افراد موثر در فناوری ها و پیگیری رفتار و عملکرد آنها مثلا ایلان ماسک در فناوری های مخابراتی
  2. تیم رادار فناوری دایما به پیگیری فناوری های یک صنعت می پردازد و فناوری های نوظهور را شناسایی کرده، بررسی می کند که تا چه حد اجرایی بوده و با اقبال بازار مواجه می شود. این افراد باید دایما در اینترنت، شبکه های اجتماعی، و ژورنالها مرتبط با آن صنعت به جستجوی فناوری های نوین بپردازند.

بر اساس نظریات: فیرات، وون، استوارت، روهربرک، آرنولد، سیری، هویر