راه اندازی سامانه عملکردی فروش - SDP

این سامانه مرحله نهایی است که چارت ها، فرایندها، تاکتیک ها، KPI و زیرساختهای فناوری اطلاعات بر اساس واقعیات و آنچه که همین حالا درحال اجرا است فراهم شده اند و دقیقا باید مطابق نیاز همان سازمان طراحی شود. این سامانه می تواند یک فرمت اکسل تا یک نرم افزار جامع باشد که معمولا با CRM ادغام می شود و به سیستم های مالی متصل است. مهمترین مزایا:

  1. تجمیع و امنیت اطلاعات
  2. امکان ارائه real-time گزارشات
  3. امکان پایش عملکرد فروشنده و مشتری
  4. ثبت مراحل پیگیری
  5. ثبت اسناد ارسال شده برای مشتری
  6. ثبت نقاط عطف
  7. یکپارچه سازی با سایر سامانه ها و چابک سازی
  8. امکان فعالیت تیمی و تقسیم وظایف
  9. یادآوری پیگیری ها
  10. منظم سازی فرایند فروش

بر اساس نظریات: مک‌آفی، یوماینز، برینیولفسون