تکنیک طعمه و سوئیچ

به این صورت است که کالایی با قیمت بسیار پایین تبلیغ می شود اما وقتی مشتری قصد خرید دارد، او را به سمت کالای دیگری هدایت کرده و یا می گویند آن محصول موجود نیست. این روش در بسیاری از کشورها جرم است اما با ارائه کمی از آن محصول که حتی ممکن است با زیان‌ فروخته شود حل می شود یعنی در تحقیقات مشخص شود واقعا بود اما تمام شد.

بر اساس نظریات: ژانگ ینگیو، رینولدز