شرکت در مناقصه

مناقصه زمانی برگزار می گردد که یک خریدار قصد تامین مقادیر قابل توجهی کالا با پایینترین قیمت را دارد. سه نوع مناقصه وجود دارد:

 1. مناقصه آزاد: که در جراید اعلام می شود تا هر کسی که توانایی دارد شرکت کند
 2. مناقصه محدود: که فقط شامل شرکت‌هایی می شود که قبلاً در لیست تامین کنندگان ثبت نام کرده اند و صلاحیت ایشان تایید شده است (۳) مناقصه انحصاری: که فقط وقتی برگزار می شود که یک تامین کننده بیشتر نباشد.

مواردی که مناقصه‌گزار اعلام می کند شامل موارد زیر است:

 1. مقدمه
 2. کلیات پروژه
 3. فرم هایی که باید تکمیل شوند
 4. مسائل حقوقی، ضمانت نامه ها و کلیات قرارداد
 5. آخرین موعد پیشنهاد مناقصه گران
 6. موعد بررسی پیشنهادات و انتخاب پیمانکار توسط مناقصه‌گزار

نحوه شرکت در مناقصه اینگونه است:

 1. مدارک خواسته شده توسط شرکتها برای مناقصه‌گزار در پاکتهای مهر و موم شده ارسال می شوند
 2. هر شرکت کننده معمولا سه پاکت ارسال می کند که شامل پیشنهاد فنی، پیشنهاد قیمت، و ضمانتنامه بانکی است
 3. پاکت‌ها در موعد مقرر توسط تیم اجرایی مناقصه با حضور چند شاهد که ممکن است نمایندگان مناقصه‌گران نیز جزو آنها باشند باز شده ابتدا پیشنهاد فنی و درصورت تایید، پیشنهاد قیمت بررسی می شوند
 4. مناقصه‌گزار قبلا اعلام کرده است که تا تاریخی مشخص نتایج را اعلام می کند و مناقصه‌گران پذیرفته اند که تا آن تاریخ چنانچه مناقصه‌گزار آنها را تایید کرد به انجام موضوع مناقصه بپردازند
 5. سپس قرارداد عقد می شود
 6. ممکن است شرکت پیروز در مناقصه تقاضای پیش‌پرداخت کند و درقبال آن ضمانت‌نامه ارائه دهد

بر اساس: دفتر بازرگانی خارجی ایالات متحده-گروه بازرگانی و کار – و بر اساس نظریات: هربست، ادموندسون