برنامه های افزایش وفاداری مشتریان

این فرایند شامل تنظیم پنل برای مشتریان و اعطای اعداد امتیازی بصورت واضح و بدون پیچیدگی به خریدهای ایشان مطابق دستورالعمل باشگاه مشتریان می شود و می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. اطلاع‌رسانی های زودتر
  2. اولویت دادن به خریداران در کالاهای جدید
  3. برگزاری فستیوالها و جشنها
  4. اعطای تخفیفات بیشتر
  5. و...

بر اساس نظریات: شارپ، فوک