1. روستای طبر: فعالیت مشاوره ای جهت توسعه گردشگری باعث بازسازی معابر روستا (با سنگفرش و کاهگل) و افتتاح یک اقامتگاه گردشگری شد‌. روستا تبدیل به هدف گردشگری و مهاجرت معکوس شد.
  2. سیل لرستان: بوسیله کمکهای مردمی جمع‌آوری شده، لوازم التحریر برای بسیاری از کودکان روستای چم‌مهر تهیه و ضمن برگزاری جشن توزیع شد. برنامه های عمرانی و فرهنگی نتایج چشمگیری داشتند.
  3. پروژه ویروس کرونا: پس از رایزنی های گسترده توسط رابطین در یونان، محموله ای به ارزش ۵۰ میلیون یورو شامل دستکش،گان و کیت تهیه شد که بدلیل احتمال تهدیدات بیولوژیک خریداری نشد.
  4. پروژه زلزله سراب: حدود 6000 پرس غذای گرم با کیفیت عالی در مناطق توزیع شد.
  5. پروژه سیل بلوچستان: دو باب منزل،دو باب جایگاه دام به وسعت حدود ۵۰۰ متر در مناطق صعب العبور اجرا شد. طی چندین نوبت،حدود ۱۰۰۰ پرس غذای گرم توزیع شد. با کمک خیرین گرامی و توسط مدرسه شهید رجایی فنوج،بیش از ۱۲۰۰ بسته ارزاق در منطقه توزیع شد.
  6. پروژه زلزله سرپل‌ذهاب: به همت نیروی زمینی ارتش،اسکان، آواربرداری،راه اندازی آشپزخانه، بیمارستان و تامین امنیت سرپل‌ذهاب انجام شد. پوشش خبری و اطلاعرسانی لحظه ای توسط رسانه های خط سوم انجام شد.
  7. و فعالیتهای بسیار دیگر…