• امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب کرمانشاه – 1397 - 7 روز
 • مشاوره اشتغال زایی و توسعه گردشگری روستای طبر خراسان شمالی – 1397 - 10 روز
 • محرومیت زدایی - روستای چاه گچی خواف خراسان رضوی – 1397 - 10 روز
 • امداد رسانی سیل زدگان روستای چم مهر پل دختر لرستان – 1398 - 10 روز
 • امداد رسانی به زلزله زدگان شهرستان سراب آذربایجان شرقی - 1398 -  15 روز
 • امداد رسانی سیل زدگان شهرستان فنوج سیستان و بلوچستان – 1398 - 33 روز
 • پوشش خبری رایپیمایی وحدت شهرستان فنوج سیستان و بلوچستان – 1398 – 1 روز
 • رایزنی واردات اقلام پزشکی کرونا از قبرس – 1399 – 10 روز
 • توزیع نان رایگان در مناطق محروم پاکدشت تهران – 1399 – 2 روز
 • شرکت در طرح آزمایش واکسن فخرا تهران – 1400 – 30 روز
 • بازسازی منازل محرومین جزیره هرمز هرمزگان – 1400 – 8 روز
 • بازسازی مسیرهای آبیاری روستایی روستای فیض آباد سورمق فارس – 1401 – 8 روز
 • بازسازی بعد از زلزله و آموزش اشتغال جزیره هرمز هرمزگان – 1401 – 7 روز
 • محرومیت زدایی و آموزشی روستای دولت آباد کوار استان فارس – 1401 – 6 روز
 • محرومیت زدایی و آموزشی روستای نورآباد تنگ براق استان فارس – 1401 – 4 روز