دوران استراحت از مردادماه سال ۹۸ شروع و تا خرداد 99 ادامه یافت. مهمترین دلایلی که این تصمیم را گرفتم به شرح زیر است:

  1. درگذشت یکی از بستگان که باعث شوک روانی شد
  2. آرامش روانی بابت وجود منبع درآمد
  3. علایقی که پس از ۱۴ سال کار قصد انجام داشتم.
  4. شیوع ویروس کرونا که باعث شد در خانه بمانیم
  5. کمی کسالت و درمان که پس از استراحت رفع شد
  6. وقوع حوادث مختلف در سال ۹۸ و مسئولیت اجتماعی