• برگزاری مسابقات نقاشی و اجرای سرود همراه با اهدای جوایز
  • دیوارنویسی و نقاشی دیواری با موضوعات آموزشی و هنری خصوصا در مدارس
  • برگزاری مراسم جشن و رویدادها در روستاها
  • پخش فیلم و راه اندازی سینمای صحرایی
  • تمرین گروه های سرود