1. شرکت در دوره تخصصی عکاسی و فیلمبرداری
  2. تولید محتوای ویدیویی
  3. تحقیقات و اصول شبکه های اجتماعی
  4. مطالعات گسترده در زمینه های مختلف
  5. نویسندگی و ویراستاری
  6. آشنایی با شبکه های محتوای ویدیویی
  7. دوره تخصصی روانکاوی
  8. شرکت در مجموعه همایشهای شمس تبریزی
  9. شرکت در مجموعه همایشهای بزرگان علوم انسانی
  10. عضویت در خانه اندیشمندان علوم انسانی