شما در زیر تنوع زیادی از فعالیتها را مشاهده می کنید و احتمالا با خودتان خواهید گفت:«چگونه ممکن است شخصی از تمام این زمینه ها مطلع باشد؟». بله این سوال درست است چون اگر کسی بخواهد در تمام آنها همه چیز را بیاموزد نیاز به بیش از 300 سال عمر خواهد داشت! من در زمانی که به هرکدام از این زمینه ها نیاز بود، شروع به یادگیری و تجربه ی عملیاتی کردم بنابراین آنچه در آن حوزه می دانم تئوریک نیست بلکه اجرایی-عملیاتی است. درست است که شاید بیش از 2000 ساعت دوره های مختلف گذرانده باشم اما بزرگترین معلم خود را گوگل و یوتوب می دانم. در مرحله ی تبیین استراتژی نیاز است که بتوان جوانب مسئله را بررسی و تعیین مسیر کرد (که در این زمینه هم تجربیات و حرفهایی برای بیان دارم) اما قطعا مهمترین پارامتر در مرحله ی اجرا، شناخت ابزارها و توانایی بهره گیری از آنها است. تخصص من این است که در زمان مطرح شدن مسئله، راهکارهایی اجرا شدنی بوسیله ابزارهایی که می شناسم ارائه دهم تا با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان آنرا به نتیجه برسانم و البته برای هر مرحله چندین آلترناتیو و جایگزین داشته باشم تا احتمال شکست را به حداقل برسانم. همچنین برای تمام مواردی که در زیر مطرح می شود، امکان ارائه مستندات و نمونه کار وجود دارد.