ضمن عرض سلام،می دانم که احتمالا سخنان زیبای بسیاری تاکنون شنیده اید که هرگز عملیاتی نشده اند بنابراین از آن صرفنظر می کنم و چه بسیار کسانی که زیبا سخن گفتند و بعدا دیدید که ادعا بود. من در طول بیش از 16 سال فعالیت خود هزاران ساعت دوره های تخصصی در زمینه های مختلف را زیر نظر مجرب ترین اساتید جهان گذرانده ام و در بزرگترین نهادها، شرکتها و موسسات ایران با زمینه های فعالیت مختلف مطابق آنچه که در ادامه می بینید سوابق متنوعی داشته ام. چون می دانم که پذیرش تمام توانایی های این رزومه ممکن است مشکل به نظر رسد، اگر بخواهید می توانم مجموعه ای از قراردادهای همکاری و اسناد عملیاتی را ارائه کنم. با آنکه تجربیات و سوابق بسیاری در مباحث تحلیلی و استراتژی دارم اما وجه تمایز خود با سایرین را در توانایی اجرا می دانم. بله آنها که زیبا سخن می گویند بسیارند اما شما بهتر از من می دانید مجریانی که با فرض آلترناتیوها بتوانند مشکلات را به نحوی حل و اجرا کنند نیز لازم است و این توانایی من است. چه بسیار طرح ها که روی کاغذ جذابند اما وقتی به مرحله اجرا می رسند ابتر می مانند.